Agjencia Zhurnal.mk

Analizat për koronavirusin, Agjencia e Barnave: Nuk kemi certifikuar asnjë subjekt privat

Shkup, 31 mars – Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore nuk ka certifikuar asnjë subjekt apo spital privat për të kryer analizat e diagnostifikimit të koronavirusit.

Kjo do të thotë se analizat dhe testimet kryen vetëm në institucionet shtetërore shëndetësore dhe jo në spitale apo klinka private.

NJOFTIM I AKBPM

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 89/2014 “Për Pajisjet Mjekësore”; VKM Nr.89 datë 09.03.2016 “Për Kërkesat Thelbësore, Markimin CE dhe Vlerësimin e Konformitetit të Pajisje Mjekësore Diagnostikuese In Vitro” si dhe në Urdhrin Nr. 734 datë 18.10.2018 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr. 360 datë 22.08.2016 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Mbi Procedurat dhe Rregullat për Regjistrimin e Pajisjeve Mjekësore Ndryshimet dhe Anulimin e Regjistrimit të tyre, Dokumentacionin e Nevojshëm dhe Kostot Përkatëse” i ndryshuar me Urdhër Nr. 734 datë 18.10.2018, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore deri më tani nuk ka lëshuar asnjë Certifikatë regjistrimi për Reagentët In Vitro për subjektet private, për diagnostikimin e COVID-19.

Marketing 2/1

Marketing 2/2

Marketing 2/1

Marketing 2/2

T E

Lajmet e fundit

Loading...