Agjencia Zhurnal.mk

Këshilli buxhetor qytetar “Bashkësia ime, vizioin im”

Shkup, 16 shtator – Zhurnal.mk – Në Parkun e Qytetit në Shkup sot do të mbahet Forumi buxhetor qytetar “Bashkësia ime. Vizioni im”.

Forumi organizohet nga Shoqata për mbrojtjen e mjedisit jetësor E.D.E.N. në bashkëpunim me aktivisten për mbrojtjen e kafshëve dhe mjedisit jetësor dhe anëtare e Këshillit të Qytetit të Shkupit, Dragana Vellkovska.

Në forum, i cili do të moderohet nga profesori i ekonomisë Branimir Jovanoviq, do të diskutohen një sërë propozimesh “Për qytet të gjelbër dhe human” siç janë kuzhina popullore për kategoritë e ndjeshme sociale të qytetarëve, qendra e resurseve për prindër vetushqyes dhe fëmijë të familjeve me një prind, ndihmë përkatëse për punonjësit kulturorë, rritje e përqindjes së infrastrukturës cilësore për biçikleta dhe masa për stimulimin e formave alternative të transportit, përfshirjen e vendosësve joformalë me mbeturina në sistem dhe stimulimin e selektimit të mbeturinave në ndërtesat banesore,…

Propozimet të cilat do të dalin nga forumi do t’i dorëzohen kryetarit dhe Këshillit të Qytetit të Shkupit që të përfshihen në propozim-buxhetin për vitin 2021 për të cilin Këshilli i Qytetit të Shkupit duhet të votojë në fund të këtij viti.

Marketing 2/1

Marketing 2/2

Marketing 2/1

Marketing 2/2

Z H

Lajmet e fundit

Loading...