Agjencia Zhurnal.mk

Koha që Maqedonia e vogël të hyjë në botën e ekonomive të mëdha

Shkup, 22 korrik – Është mirë që jemi në grupin ZVSD, por prapëseprapë, diferenca jonë është më afër vendeve me të ardhura të mesme më të ulëta – ZNSD (deri në 4,045 dollarë për frymë) sesa me grupin më të lartë të vendeve me të ardhura të larta – ZVD e cila aktualisht fillon në 12.535 dollarë për frymë dhe mesatarja e të cilit është sa 45,307 dollarë për frymë banori.

Ekzistojnë klasifikime të ndryshme të vendeve në botë dhe ato bëhen sipas kritereve të ndryshme. Sipas kritereve ekonomike, klasifikimet e bëra nga Banka Botërore (BB) – Banka Botërore janë ndër më të mirët, më të përdorurat dhe në të njëjtën kohë më të dobishëm për profesionistët, por edhe për audiencën e gjerë. Një nga ato klasifikime të BB është ai që klasifikon vendet në botë sipas nivelit të të ardhurave që ata fitojnë.

Që gjërat të jenë shumë më komplekse sesa mund të duken në shikim të parë, le të themi se ekzistojnë një numër klasifikimesh të tilla që ndryshojnë në disa të mëdha, të vogla ose në dukje të vogla, por për ekonomistët detaje të rëndësishme, në varësi të faktit nëse ata matin nivelin e absolutit të ardhurat ose të ardhurat për frymë banori, nëse është një masë e produktit të brendshëm bruto ose të ardhurave kombëtare bruto; nëse ato maten sipas kursit zyrtar të këmbimit të monedhave vendase ose sipas nivelit të tyre të Barazisë së Fuqisë Blerëse (PPP); qoftë matet madhësia ose dinamika apo ndonjë kombinim i sa më sipër, etj.

Me këtë rast ne do të përqendrohemi në një nga klasifikimet më të rëndësishme, dhe kjo është ajo që klasifikon vendet dhe ekonomitë e tyre sipas të ardhurave të tyre bruto kombëtare – BPK (Të Ardhurat Kombëtare Bruto – GNI), për kokë banori.

Shkrimi nga ish ministri i financave Nikola Popovski në gjuhën maqedone i detajuat në tabela mund të lexohet këtu.

Marketing 2/1

Marketing 2/2

Marketing 2/1

Marketing 2/2

T E

Lajmet e fundit

Loading...

Regjistrim Domain, Ueb Hosting, Uebfaqe për kompaninë tuaj, vetëm për    273 euro

error: Content is protected !!