KSHZ -ja hodhi poshtë dy ankesa për fillimin e hershëm të fushatës zgjedhore

Shkup, 30 shtator – Anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ) miratuan njëzëri Projekt -Rregulloren mbi kriteret për përcaktimin e shpërblimit apo kompensimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore për kryerjen e Zgjedhjeve Lokale të vitit 2021.

 

Anëtari i KSHZ -së Boris Kondarko shpjegoi se duke pasur parasysh specifikat e zgjedhjeve lokale, se ato janë më të gjera dhe më komplekse për t’u organizuar dhe zhvilluar, në shumë komuna ato zhvillohen në dy raunde dhe për shkak të risive, ku inkuadrohet një mënyrë shtesë e re e identifikimit të votuesve përmes të dhënave personale biometrike me shenjat e gishtit, KSHZ -ja vendosi që në këto zgjedhje të rrisë me një përqindje të caktuar kompensimin e organeve zgjedhore dhe të një pjese të administratës zgjedhore.

Kondarko tha se KSHZ-ja kishte vendosur që të rrisë kompensimin për të gjithë përbërjen e komisioneve zgjedhore komunale me 6000 denarë. Kështu, në komisionet më të vogla zgjedhore komunale, të cilat kanë deri në 20 borde zgjedhore, kryetarët do të marrin gjithsej 26,000 denarë për të gjithë procesin zgjedhor. Në komisionet komunale zgjedhore që kanë nga 21 deri në 40 borde zgjedhore në përbërjen e tyre, kompensimi për kryetarët e tyre do të jetë 36,000 denarë. Për komisionet komunale zgjedhore që kanë nga 41 në 70 borde zgjedhore, shpërblimi i kryetarëve do të jetë 46,000 denarë. Për komisionet zgjedhore komunale me 71 deri në 100 borde zgjedhore, kryetarët do të marrin 56,000 denarë, dhe komisionet zgjedhore komunale me 101 deri në 130 borde zgjedhore do të marrin një kompensim prej 61,000 denarësh. Vetëm disa KKZ, të cilat kanë mbi 131 borde zgjedhore, kryetarët e tyre do të marrin kompensim prej 66,000 denarësh për angazhimin e përgjithshëm në procesin zgjedhor për zgjedhjet lokale.

Pagesa për të gjithë anëtarët e bordeve zgjedhore, të gjithë përbërjen, kryetarët, nënkryetarët, anëtarët dhe zëvendës anëtarët gjithashtu do të rritet. Ashtu si. për vendvotimet ku ka deri në 100 votues të regjistruar, kryetarët e bordeve zgjedhore deri më tani kanë marrë 3,120 denarë për një raund zgjedhor, dhe tani do të marrin 4,000 denarë. Kryetarët e këshillave zgjedhorë ku ka 101 deri në 300 votues të regjistruar në zgjedhjet e fundit të parakohshme parlamentare morën nga 3,240 denarë secili, dhe tani ata do të marrin 4,500 denarë për një raund zgjedhor. Kryetarët e bordeve zgjedhore, ku janë 301 deri në 600 votues të regjistruar, deri më tani kanë marrë 3,360 denarë, dhe tani do të marrin nga 5,000 denarë secili për një raund zgjedhor. Kryetarët e këshillave zgjedhorë me votues të regjistruar nga 601 deri në 800 kanë marrë deri më tani 3,480 denarë, ndërsa tani do të marrin 5,500 denarë. Kryetarët e bordeve zgjedhore, ku ka mbi 801 votues të regjistruar, kanë marrë deri më tani 3,600 denarë, dhe tani do të marrin gjashtë mijë denarë për një raund zgjedhor.

Për bordet zgjedhore që përcaktohen si borde zgjedhore të veçanta, të përbëra nga tre anëtarë, të cilët do të kryejnë votimin në shtëpi të personave që janë pozitivë për Kovid-19, pra janë në izolim, secili anëtar do të marrë 6,000 denarë për një raund zgjedhor .

Kondarko tha se kjo Rregullore gjithashtu rregullon kriteret për kompensimet që do të marrin administrata zgjedhore, gjegjësisht personat e angazhuar në organet ndihmëse të KSHZ -së. Kompensimi i tyre do të jetë në vlerën e një rroge mesatare në vend, e përcaktuar për gushtin kur u shpallën

zgjedhjet lokale. Kjo vlen për çdo muaj veç e veç, nga shpallja e zgjedhjeve deri në shpalljen e rezultateve përfundimtare. Në ditët kur personat nuk kanë kryer detyrat e punës në KSHZ, nuk do të llogaritet asnjë kompensim.

Ai theksoi se anëtarët e KSHZ -së nuk do të marrin kompensim shtesë në këto zgjedhje, përveç pagës së tyre.

Në seancën e 28 -të, anëtarët e KSHZ -së shqyrtuan dy ankesa në lidhje me fushatën zgjedhore të parakohshme, të paraqitura nga një parashtrues anonim dhe nga Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa. Kondarko tha se ankesës së paraqitur nga parashtruesi anonim i mungonin elemente të rëndësishme në mënyrë që KSHZ –ja të veprojë apo procedurojë, nuk ka asnjë identifikim aktiv nga kush është dorëzuar dhe sugjeroi që ajo të refuzohet si e parregullt. Ai vuri në dukje se nuk është specifikuar se kujt duhet t’i dorëzohet aktvendimi dhe prandaj sugjeroi që ai të vendoset publikisht në tabelën e tyre të shpalljeve.

Kondarko propozoi që ankesa nga Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa të refuzohet si e pabazuar, sepse parashtruesi nuk ka paraqitur dëshmi adekuate nga të cilat, siç tha ai, KSHZ -ja mund të përcaktojë situatën e saktë dhe të plotë faktike për të vepruar sipas saj. Sipas tij, nuk mund të shqyrtohen pretendimet në ankesë dhe të përcaktohet tejkalimi i mundshëm i dispozitave.

Anëtarët e KSHZ-së shqyrtuan dhe miratuan njëzëri Projekt-Udhëzimin për mënyrën e votimit në vendvotimet ku janë regjistruar më pak se 10 votues. Kjo është në 96 vendvotime në 29 komisione zgjedhore komunale në Veles, Gjevgjeli, Gostivar, Dolnen, Zelenikovë, Konçë, Kërçovë, Koçanë, Kratovë, Makedonski Brod, Radovish, Sopisht, Shtip… Nga KSHZ-ja deklarojnë se qytetarët e këtyre vendvotimeve do të mund të votojnë në vendvotimin më të afërt me më shumë se dhjetë votues të regjistruar, në mënyrë që t’u mundësojnë atyre të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. 

Related posts

Opinion / Etiketat e turpit

R Zh

Quçuk: Të formohet këshill rinor ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë që të rinjtë të zhvillojnë të ardhmen e tyre për BE-në

D V

Lajmi i fundit: 6 vite e gjysmë burg për Trajko Veljanovskin për rastin “27 prilli”

Z H

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More