Lëndë zgjedhore mësimore për edukim financiar për nxënësit e shkollave ekonomike

Shkup, 7 tetor – Me propozim të Komisionit të letrave me vlerë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me Bursën maqedonase SHA Shkup do t’u ofrojë shkollave ekonomike një lëndë zgjedhore për edukim financiar të nxënësve. Pjesa praktike e kursit do të përdorë platformën “Bursa virtuale”, e cila u krijua nga Bursa si një lojë onlajn e njohurive për të fituar përvojën e parë në investimin dhe tregtimin e letrave me vlerë.

“Lënda do të ketë pjesë teorike të përgatitur në bashkëpunim me Qendrën përarsim profesional së bashku me shkollat ​​dhe Komisionin për letra me vlerë, dhe pjesa praktike do të zhvillohet së bashku me Bursën maqedonase, pasi ato ofrojnë një mjet tregtar që është e rëndësishme për nxënësit, që ta ndjejnë atë që po mësojnë teorikisht dhe të mund të konkurrojnë”, tha ministrja Milla Carovska.

Ajo sot drejtua një konference për promovimin e edukimit financiar të nxënësve nga shkollat ​​e mesme profesionale, ku nxënësit nga ekonomia e mesme “Arseni Jovkov” në Shkup prezantuan njohuritë e tyre për tregun e kapitalit të fituar në një projekt pilot për edukim financiar.

Kryetarja e Komisionit të letrave me vlerë, Nora Aliti theksoi se është e lumtur dhe krenare që realizohen  përpjekjet e tyre afatgjata për të vendosur lëndë zgjedhore në shkollat ​​e mesme profesionale dhe e falënderoi MASH-in dhe ministren Carovska për përgjigjen pozitive ndaj nismës.

“Përfshirja e edukimit mbi parimet e funksionimit të tregut të kapitalit në arsimin formal është mënyra më e mirë për të rënë kambanës në Bursën maqedonase për edukimin financiar. Kjo është një lloj patente shoferi për të gjithë të rinjtë tanë që nesër, dhe për nevojat e jetës së përditshme, do të jenë në botën financiare komplekse,” tha Aliti.

Drejtori ekzekutiv i Bursës maqedonase, Ivan Shteriev, theksoi se njohuritë financiare për bursat po bëhen më të rëndësishme duke pasur parasysh pjesëmarrjen në rritje të individëve në tregtimin e letrave me vlerë, si dhe shfaqjen e platformave të tregtimit onlajn. 

Related posts

Nga mesnata derivatet shtrenjotohen nga gjysmë deri në një denar

N E

Departamenti i Shtetit: Qeveria vazhdon me masat për përmirësimin e klimës së investimeve në vend

R Zh

Vazhdohet për 5 vjet afati për legalizimin e ndërtimeve pa leje

Z H

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More