Agjencia Zhurnal.mk

Milevski: Kemi krijuar bazë për projekte për zhvillim rajonal të mbështetura nga fondet e BE-së

Shkup, 17 shtator – Zhurnal.mk – Ministria e Vetëqeverisjes Lokale sot me seminarin e parë nga shtatë seminaret tematike e fillon procesin e konsultimit për përgatitjen e Strategjisë së re për zhvillimin rajonal të vendit për dhjetë vitet e ardhshme.

Në përputhje me Ligjin për zhvillim të balancuar rajonal, theksoi ministri i Vetëqeverisjes Lokale Goran Milevski, Strategjia për zhvillim rajonal është një dokument planifikimi afatgjatë që përcakton parimet, qëllimet dhe përparësitë e zhvillimit rajonal në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe përcakton masat, instrumentet dhe fondet për realizimin e tyre.

Strategjia, theksoi ai, është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozim të Qeverisë.

Me mbështetje të Agjencisë zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim në kuadër të projektit “Zhvillim rajonal i balancuar gjithëpërfshirës dhe i qëndrueshëm”, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale vlerësoi zbatimin e Strategjisë aktuale të zhvillimit rajonal dhe bazuar në gjetjet dhe rekomandimet deri në fund të vitit duhet të u miratua strategjia e re.

Siç njoftoi Ministria përkatëse, Milevski shpjegoi se në këtë mandat, do të tregohet kujdes gjatë ndarjes së fondeve për të marrë gjithmonë parasysh nivelin e zhvillimit të rajoneve planifikuese.

Mjetet për ndërtimin e shkollave, sallave sportive, rrugëve, sistemeve të furnizimit me ujë dhe objekteve të tjera të infrastrukturës që do të shpërndahen bazuar në nevojat e qytetarëve dhe sipas nivelit të zhvillimit të rajoneve planifikuese, siç bën Ministria e Vetëqeverisjes Lokale.

Sipas Milevskit, është e rëndësishme të krijohen kushte për inkurajimin e përparësive konkurruese të secilit rajon planifikues, ndërsa në planifikim janë të përfshira edhe autoritetet qendrore dhe lokale.

Marketing 2/1

Marketing 2/2

Marketing 2/1

Marketing 2/2

Z H

Lajmet e fundit

Loading...