Një mjedis social në punë është më produktiv

nga D V

Punonjësit, në ditët e sotme, janë më të angazhuar dhe qëndrojnë më gjatë në një kompani nëse marrëdhëniet mes tyre janë më të forta.

Puna është bërë më e decentralizuar, me më shumë punonjës që punojnë nga shtëpia dhe që përdorin mjete bashkëpunimi që kapërcejnë komunikimin ballë për ballë.

Si rezultat, studimi State of the Global Workplace i Gallup gjeti se 85% e forcës së punës në botë nuk është e angazhuar ose e paangazhuar në mënyrë aktive në vendin e punës, gjë që u kushton kompanive 7 trilionë dollarë në produktivitet të humbur..

Në të kundërt, liderët që i japin përparësi socializimit të punonjësve të tyre shohin angazhim më të madh të ekipit të punës dhe një rritje të produktivitetit dhe mirëqenies së kompanisë.

Për vite me radhë, millennials janë bërë stereotipa si gjenerata e “job hopper”, edhe pse ekzistojnë prova për ta kundërshtuar këtë mit. Sa më i ri të jeni, është më e mundur të ndryshoni punë më shpesh, ndërkohë që përpiqeni të zbuloni veten.

Ashtu si “baby boomer” dhe “Gen X”, shumë millennials kanë qëndruar në një kompani për më shumë se një dekadë, jo për shkak të sigurisë në punë, por më shumë si rezultat i marrëdhënieve që kanë me bashkëpunëtorët e tyre.
Ndjenja e përkatësisë

“Kam punuar te ‘General Mills’ për 11 vjet dhe miqtë aty janë sigurisht një arsye e rëndësishme e asaj që më mban këtu – kjo krijon një ndjenjë të fortë përkatësie” – thotë Michelle Odland, drejtor i marketingut për “Totino’s and Old El Paso” në “General Mills”.
“Miqtë e ngushtë është një nga motivet kryesore pse kam qëndruar në këtë kompani për 11 vjet dhe se pse do të vazhdoj të qëndroj” – thotë Jennifer Schopfer, drejtore e përgjithshme në logjistikën e transportit në “GE Transportation”.

Millennials i konsiderojnë bashkëpunëtorët si familja e tyre e punës dhe drejtuesin si prindërit në punë. Është më e vështirë të largohesh nga një familje se sa të lësh një grup të njohurish që takohen rrallë, nuk shkojnë mirë me njëri-tjetrin dhe me të cilët nuk keni në lidhje emocionale.

Çdo lider mund dhe duhet të përqendrohet në krijimin e një kulture pune sociale më të angazhuar, sepse bën mirë për shëndetin dhe ekipin e tyre. Në një studim global të “Future Workplace” dhe “Virgin Pulse”, ne i pyetëm punonjësit se si liderët mund të ndihmonin në krijimin e marrëdhënieve më të forta në punë.

Thuajse gjysma e të intervistuarve deklaroi se për këtë ndihmojnë aktivitetet për krijimin e ekipeve dhe thuajse një e treta deklaroi aktivitetet sociale. Vetëm 20% përmendi përdorimin e teknologjive më bashkëpunuese. Ekuilibri i duhur mes kohës së lirë dhe instrumenteve bashkëpunuese mund t’i mbajë punonjësit të lidhur dhe t’u japë një ndjenjë përkatësie. Kompanitë e suksesshme dhe liderët e tyre e kuptojnë rëndësinë e aktivitetit të ndërtimit të ekipit.

“Ne mundëm të personalizonim hapësirën, që të ishte sa më e përshtatshme për ekipin e zhvillimit dhe menaxhimit të produktit”, pohon Erin Yang, zëvendëspresident i “Workday” për menaxhimin e produktit teknologjik. Ajo i kërkoi ekipit të saj të jepnin idetë e tyre për ambientin e punës. Falë këtij aktiviteti të zhvillimit të ekipit, hapësira u bë më mikpritëse dhe marrëdhëniet e tyre më të forta, pasi punuan në diçka bashkë, si një skuadër. Përveç aktiviteteve të ndërtimit të ekipit, aktivitetet sociale mund të jenë mjaft të rëndësishme, argëtuese dhe angazhuese.

Me 70% të njerëzve që punojnë nga shtëpia të paktën një herë në javë, në nivel global, kompanitë po përpiqen të gjejnë mënyra për t’i angazhuar dhe për t’i bërë të ndihen pjesë e kulturës. Drejtuesit që krijojnë një forcë punëtore më të angazhuar nga pikëpamja sociale do të jenë në gjendje t’i mbajnë më gjatë në punë bashkëpunëtorët e tyre dhe kanë një kulturë të shëndetshme që i bën të gjithë entuziastë të punojnë, çdo ditë.

TË REKOMANDUARA

Kush jemi ne

Zhurnal.mk është Agjenci e Lajmeve e pavarur, e themeluar në vitin 2009, që e mbulon Maqedoninë, Kosovën, Shqipërinë edhe lajmet nga bota.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More