Maqedoni

Nuk është e vërtetë që GJEDNJ ka vendosur që abolimi i Ivanovit është i vlefshëm

Zhurnal Ads

Shkup, 5 tetor – Nuk është i saktë informacioni i transmetuar në media se Gjykata për të Drejtat e Njeriut në Strasburg ka vendosur që abolimi i presidentit të atëhershëm, Gjorgji Ivanon, nga prilli i vitit 2016, me të cilin 54 persona u falën nga përndjekja – vlen, nuk është dhe nuk mund të tërhiqet ose të revokohet. Një vendim i tillë nuk është marrë nga GJEDNJ, as është dorëzuar në institucionet e Republikës së Maqedonisë së Veriut, theksohet në kumtesën e Byrosë për Përfaqësimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) më 25.09.2020, në përgjigjen për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut i dorëzoi dy grupe të aplikimeve të parashtruara kundër vendit para kësaj gjykate ndërkombëtare, në të cilat problematizohen procedurat e vazhdueshme ose të përfunduara në drejtim të abolimit së ish-presidentit Ivanov.

Siç informon Byroja për Përfaqësimin e Republikës së Maqedonisë Së Veriut para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, bëhet fjalë për një procedurë standarde që zbatohet në mënyrë të barabartë për vendet e tjera anëtare të Këshillit të Evropës dhe një procedurë standarde për dorëzimin e kërkesave si përgjigje ndaj shtetit.

“Për procedurat, GJEDNJ tashmë kanë publikuar të dhëna në ueb faqen e tyre në lidhje me personat që kanë parashtruar aplikime, pretendimet e tyre për shkelje të GJEDNJ -së, si dhe në lidhje me pyetjet drejtuar palëve në procedurë (shih http: //hudoc.echr .coe.int / eng? i = 001-205137 dhe http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205253). Vijimi i procedurave para GJEDNJ-së, si dhe të gjitha procedurat e tjera para GJEDNJ-së, gjithashtu mund të kontrollohen dhe monitorohen përmes mjetit të disponueshëm në ueb faqen e GJEDNJ-së përmes vendosjes së numrit të aplikimit (: http: //app.echr .coe.int / SOP / index.aspx? lg = den), thonë nga Byroja dhe shtojnë se ata rekomandojnë ndjekjen e njoftimeve në ueb faqen e GJEDNJ-së ose për më shumë detaje mbi procedurat para GJEDNJ-së, komunikimin me shërbimin për shtyp të GJEDNJ-së.

Postime të ngjashme

LSDM: Mickoski është i dëshpëruar që ta shpëtojë kolltukun e partisë

T E

LSDM: VMRO-DPMNE vazhdon të vepron rrezikshëm ndaj shëndetit të qytetarëve

admin

Shtyhet gjykimi për rastin “Lidhja ndërkombëtare”

XH,I
duke ngarkuar....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read more...