Agjencia Zhurnal.mk

Propozim ligji pët interesin publik në kulturë tashmë kalon në procedurë parlamentare

Shkup, 14 janar – Qeveria ka përcaktuar tekstin përfundimtar të një projektligji për interesin publik në sferën e kulturës, i cili, pasi të miratohet në Parlament, do të lejojë një financim më transparent të programeve të institucioneve kulturore kombëtare dhe projekteve të subjekteve të tjera kulturore.

Projektligji për interesin publik në kulturë propozon modifikime në mënyrën aktuale të shpalljes së konkurseve vjetore për financimin e interesit publik në kulturë, procedurën dhe kriteret për të vendosur për konkurset, si dhe prezantimin e formave të tjera për të mbështetur aktivitetet kulturore të njësive qeverisja vendore dhe organizatat joqeveritare.

Ky projektligj njofton se adresimi i çështjeve të statusit të punonjësve në kulturë duhet të harmonizohet me Ligjin për zyrtarët administrativ dhe Ligjin për punonjësit e sektorit publik, si një nga angazhimet kryesore të përcaktuara në Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit Kulturor.

Marketing 2/1

Marketing 2/2

Marketing 2/1

Marketing 2/2

T E

Lajmet e fundit

Loading...