Agjencia Zhurnal.mk

Regjistrimi në Prill do të bëhet në teren

Shkup, 27 shtator – Regjistrimi i prillit do të jetë i bazuar në terren, me një përdorim të kombinuar të të dhënave të regjistrit. Maqedonia nuk është ende e gatshme, në vend të regjistrimit, për të mbledhur të gjitha të dhënat përkatëse nga shteti përmes institucioneve shtetërore sepse ato nuk janë plotësisht funksionale. Një sistem i tillë u prezantua për herë të parë nga Danimarka, por u pranua gjithashtu në Islandë, Itali, Finlandë, Hollandë dhe Suedi. Në një kohë kur kemi regjistra të dobët shtetërorë, a do të jetë i plotë ky regjistrim? Komuniteti i biznesit ka kohë që kërkon një inventar urgjent. I planifikuar për në prill të vitit të ardhshëm.

Kreu i Entit Shtetërore të Statistikave thotë se nevoja për të kryer një regjistrim është urgjente, sepse të gjitha sondazhet statistikore janë nga sondazhet e regjistrimit të fundit, i cili ishte në vitin 2002.

“Rezultati rezulton vetë kur llogaritet si tregues të caktuar për frymë, për shembull BPK për frymë banori, nivelet e lindjeve, vdekshmëria, etj., Sepse ne nuk kemi një regjistrim për një kohë të gjatë, dhe vlerësimet që ne bëjmë bazohen në të dhëna administrative dhe nuk tregojnë gjendjen reale të popullsia, për shkak se ka një mungesë migrimi, ka një mungesë emigrimi jashtë vendit, e cila për fat të keq është e vështirë ose më saktësisht e pamundur të monitorohet statistikisht dhe administrativisht. Dhe kështu që ne aktualisht ndajmë me një popullsi më të madhe një të dhënë të caktuar për të marrë një tregues, i cili është në thelb më i ulët se vlera reale e këtij treguesi, thotë Apostol Simovski, drejtor i Entit Shtetërore të Statistikave.

Biznesi ka kohë që kërkon të kryejë një regjistrim të popullsisë. Prej vitesh pohohet se mungesa e një situate reale minon ekonominë.

“Regjistrimi është i rëndësishëm sepse është baza për çdo lloj projeksioni ekonomik. Meqenëse nuk e kemi, pyetja është nëse ato parashikime kanë një bazë reale, thotë Branko Azeski, Kryetar i Dhomës Ekonomike të Maqedonisë.

Marketing 2/1

Marketing 2/2

Marketing 2/1

Marketing 2/2

T E

Lajmet e fundit

Loading...