Agjencia Zhurnal.mk
Maqedoni TOP LAJM

Rrjeti për Mbrojtjen nga Diskriminimi kërkon zgjedhjen e menjëhershme të anëtarëve të Komisionit për Parandalimin e Diskriminimit dhe Avokatin e popullit

Shkup, 17 nëntor – Rrjeti për Mbrojtjen nga Diskriminimi kërkon nga Parlamenti që menjëherë të fillojnë procedurat për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Avokatin e popullit.

Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi hyri në fuqi me botimin në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë Veriore nr. 258/2020 më 30.10.2020. Në pajtim me nenin 45, paragrafi 1 i këtij ligji, njoftimi publik për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë Veriore do të publikohet brenda 15 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Sipas datës së hyrjes në fuqi të Ligjit, afati ligjor skadoi më 14.11.2020 dhe Kuvendi i Republikës së Maqedonisë Veriore ende nuk ka publikuar një njoftim publik për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, thuhet në deklaratë.

Mandati i Avokatit të Popullit aktual Ixhet Memeti, siç tregohet nga Rrjeti, skadon më 24 dhjetor të këtij viti. Në përputhje me nenin 5, paragrafi 4 i Ligjit për Avokatin e Popullit, Kuvendi ka një detyrim ligjor të fillojë procedurën për zgjedhjen e Avokatit të Popullit dhe zëvendësve të tij tre muaj para skadimit të mandatit të tyre. Sipas datës së skadimit të mandatit të Avokatit të Popullit aktual, Kuvendi duhet të kishte filluar procedurën për zgjedhjen e një Ombudsmani të ri dhe zëvendësit e tij jo më vonë se 24 Shtator, 2020, dhe Kuvendi nuk ka botuar ende një njoftim publik për zgjedhjen e Avokatit të popullit.

Prandaj, ata kërkojnë nga Parlamenti që të kryejë zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi në një mënyrë transparente sa më shpejt të jetë e mundur dhe duke marrë parasysh cilësinë e kandidatëve të përzgjedhur. Detyrimi i përbërjes së këtij organi për të pasqyruar përbërjen e shoqërisë si një e tërë, thonë Rrjeti, nuk duhet të mbetet vetëm një deklarative, por një qëllim i vërtetë i Kuvendit sepse përndryshe qëllimi i këtij organi si një garantues i barazisë së të gjithë qytetarëve do të komprometohet.

Është e nevojshme të zgjidhen kandidatë profesionistë dhe të pavarur, të cilët në asnjë mënyrë nuk janë të lidhur me partitë politike. Prandaj, përkatësia etnike nuk duhet të jetë kriteri i vetëm, veçanërisht kuptimi i tij i ngushtë si një shpërndarje e pozicioneve midis maqedonasve dhe shqiptarëve. Është e nevojshme të merret parasysh barazia gjinore dhe të përfshihen përfaqësues të komuniteteve të margjinalizuara (romë, persona me aftësi të kufizuara, LGBTI dhe të tjerë), sipas Rrjetit.

Për më tepër, ata i kërkojnë Kuvendit në zgjedhjen e Ombudsmanit që të kujdeset që ai të jetë një person i cili do të kapërcejë problemet e identifikuara për një kohë të gjatë të institucionit, të cilat i referohen mungesës së shpërndarjes së drejtë të burimeve financiare dhe njerëzore, shkallës së ekspertizës dhe kompetencës së një pjese të konsiderueshme të institucionit. stafi i institucionit, konfliktet ndërpersonale dhe mobingu i shpallur publikisht në institucion dhe plotësimi i vendeve të lira në përputhje me Rregulloren për sistemimin në shërbimin profesional.

Avokati i popullit, sipas OJQ-ve, duhet të jetë një person që rikthen besimin e qytetarëve në institucion dhe e bën institucionin të përmbushë kriteret e përcaktuara ndërkombëtarisht për institucionet kombëtare të të drejtave të njeriut, të tilla si Parimet e Parisit për një Institucion Kombëtar të të Drejtave të Njeriut. Të drejtat e KB dhe Parimet për Mbrojtjen dhe Promovimin e Avokatit të Popullit të Komisionit të Venecias.

Postime të ngjashme

Ende nuk lejohet organizimi i dasmave

T E

Dy të arrestuar pas plagosjes së djalit të Sulejman Rexhepit

T E

Shpërthen zjarr i fuqishëm në fshatrat e Manastirit

T E

Sassoli kërkon Konferencë ndërqeveritare për Shqipërinë

T E

Simovski: Ky regjistrimi dhe metodologjia janë në harmonizim me standardet evropiane

T E

Të drejtat e bullgarëve në RMV, presidenti Radev mbledh shefat e shërbimeve speciale

T E

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akcepto Më tepër...