Shilegov: Me ndërtimin e bul.Boris Trajkovski, Draçeva fiton lidhje të shpejtë me pjesën tjetër të qytetit

Shkup, 1 tetor – Qyteti i Shkupit vazhdon të zhvillojë rrjetin rrugor të qytetit në të njëjtën kohë me rrjetet e shtigjeve të biçikletave dhe këmbësorëve, në mënyrë që do të sigurojë lëvizshmëri të qëndrueshme urbane që nënkupton trafik të sigurt dhe efikas.

Aktivitetet ndërtimore janë në progres për zgjerimin e bulevardit “Boris Trajkovski”, në lëvizje nga udhëkryqi në Pinti deri tek ura në lumin Markova përballë Draçevos.

Në këtë lëvizje, në një gjatësi totale prej 2,325 metrash, asfalti i vjetër do të zëvendësohet plotësisht me një të ri, korsitë do të zgjerohen dhe në vend të 2, tani e tutje do të ketë 4 korsi. Shtigjet për këmbësorë po ndërtohen në të dy anët e bulevardit dhe një shteg biçikletash në njërën anë, me gjerësi 2.75 metra, kështu që gjerësia e përgjithshme e rrugës me shtegun e këmbësorëve dhe biçikletave në fund do të jetë 20 metra.

Ky bulevard është i një rëndësie të jashtëzakonshme për banorët e vendbanimeve Draçevë dhe Pintija nga Komuna e Kisela Vodës, për vendbanimet nga komunat fqinje Studeniçani, Sopishte dhe Zelenikovo, si dhe për bizneset lokale të vendosura përgjatë gjatësisë së tij. Kjo ndërmarrje do të zvogëlojë ndjeshëm bllokimet e trafikut që krijohen në këtë pjesë të qytetit.

Për shkak të trafikut jashtëzakonisht të shpeshtë, është planifikuar ndërtimi i një rrethrrotullimi para urës në Draçevë, dhe do të ndërtohet një kanalizim i ri i stuhisë dhe ndriçim rrugor LED me efikasitet energjetik. Me ndërtimin e Bulevardit Boris Trajkovski, Draçeva më në fund po merr një lidhje të shpejtë me pjesën tjetër të qytetit.

Për këtë fazë të bulevardit, rreth 212 milionë denarë (pa TVSH) sigurohen nga Buxheti i Qytetit të Shkupit, dhe afati për zbatim është 24 muaj.

Related posts

Nevzat Bejta: Investim 6 milion denarë për “Kej I lumit Vardar në të dy anët e saj”

Redaksia

VMRO-DPMNE: Sa kriminelë duhet të shpëtojnë në mënyrë që Maricic të japë dorëheqjen?

N E

Komisioni për Transport dhe Lidhje do të organizojë debat për ndërtim ilegal

Z H

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More