Agjencia Zhurnal.mk

Situata alarmante në Gjykatën supreme, lëndët janë fshehur për dy vite

Shkup, 20 janar – Lëndët gjyqësore ishin fshehur në Gjykatën Supreme. Disa janë të vjetëruar, disa do të referohen përsëri. Rastet e gjyqtarëve të pezulluar Jovo Vangelovski dhe Rahilka Stojkovska janë ri-caktuar për gjyqtaren Cvetanka Peric. Të gjitha këto tema u hapën në seancën e fundit të Departamentit të Krimeve të Gjykatës Supreme në tetor. Sipas mbledhjes, tre gjyqtarë Xhemail Saiti, Risto Katavenovski dhe Afrim Fidani, secili ka rreth 60 çështje në pritje, megjithëse gjyqtarët tjerë nuk janë shumë të përfshirë.

Tani, gjyqtarja Periç është e përfshirë me këtë çështje, të cilat ajo do të duhet të përgatisë për referim pasi të gjitha 18 çështjet e Vangelovskit dhe 30 nga rastet e Stojkovskës shkojnë në tryezën e saj të studimit. Gjykatësi Shpend Devaja gjithashtu i ishin marrë disa lëndë pasiqë ai kishte kaluar nga pjesa penale në atë civile.

Kontrolli i Vangelovskit

Por çfarë u konkludua më saktë në seancën e Departamentit të Veprave Penale dhe çfarë dëmi u shkaktua nga mbajtja e kontrollit të Vangelovski? – Në një rast ka pasur një aktgjykim nga viti 2016, por Vangelovski si anëtar i këshillit nuk e ka nënshkruar atë, megjithëse ai e kishte atë në sirtar nga prilli i vitit 2017 deri në shtatorin e vitit të kaluar. Për më tepër, nëpunësi i Gjykatës Supreme kishte provuar disa herë për të arritur çështjen, por këmbëngulja e Vangelovskit nuk ishte zbehur.

Në një rast tjetër, mes shkurtit të vitit 2017 dhe shtatorit të vitit 2019, gjyqtari Faik Arslani nuk ishte nënshkruar, por kjo për shkak se ai nuk mund të arrinte çështjen që Vangelovski kishte me të. Dhe në rastin e tretë, Vangelovski nuk e kishte nënshkruar vendimin për më shumë se dy vjet dhe e kontrolloi atë që të mos eksperimentohej.
Ekziston edhe një lëndë që fshihet në arkivin e Vangelovskit, për të cilin ka ndodhur vjetërimi. Përndryshe, është rasti i gjykatësit Afrim Fidani. Në mbledhjen e Seksionit të Dënimeve u deklarua se megjithëse një aktgjykim ishte arritur në korrik të vitit 2019, kur çështja nuk ishte ende e vjetëruar, Vangelovski atëherë e mbajti atë për disa muaj, në vend që ta nënshkruante dhe në shtator akti me të cilin merrej aktgjykimi u vjetërua.

Për çfarë saktësisht bëhet fjalë? – Personi I.Q hyri në një dyqan të kafshëve shtëpiake dhe përdori vëmendjen e një dyqani tjetër ku dhe vjodhi çantën. Njeriu i plagosur vrapoi pas tij por nuk arriti ta kapte. Me çantën, hajduti mori një armë Beretta prej 1.000 €, 20 plumba, një armë zjarri, disa karta bankare dhe më shumë.

Gjykata e shkallës së parë e shpalli fajtor dhe e dënoi I.Q. në provë. E njëjta gjë u bë nga shkalla e dytë, por Gjykata Supreme e ktheu çështjen për rishqyrtim të apelit. Aktgjykimi i ri i kësaj gjykate ishte po ashtu identik, burgimi me kusht dhe hajduti të paguante 500 euro në shpenzime gjyqësore ndaj të dëmtuarit, si dhe të paguante dëmin monetar në vlerë prej 1.000 euro.

Kështu çështja përfundoi për herë të dytë në Supreme. Megjithëse kishte një vendim meritor, disa muaj ndërsa Vangelovski ishte duke menduar për nënshkrim, çështja u vjetërua.

Sidoqoftë, në dy raste, gjykatësja Stojkovska nuk u nënshkrua tek lëndët e nga gjykatësit Saiti, megjithëse dënimet ishin të vjetra gjashtë muaj. Më 1 tetor, Vangelovski, për arsye të panjohura, nënshkroi katër raste, por vendimet u morën qysh në vitin 2016, 2017 dhe 2018, dhe ato nuk mund të verifikohen dhe eksperimentohen pasi janë data e vendimeve të vjetëruara duke pasur parasysh vendimin e Këshillit Gjyqësor për largimin e përkohshëm të gjykatësit Vangelovski nga Gjykata Supreme.

Seanca e Departamentit të Punëve Penale nxjerë në sipërfaqe të gjitha anomalitë e Gjykatës Supreme, nga numri i pamjaftueshëm i gjyqtarëve, deri tek mosveprimet, mbingarkesa dhe të gjitha ato dëmtohen nga ndikimet e partive politike. Ose, për ta thënë thjesht, Supremja ka qenë prej kohësh pa diskutim. Kjo është arsyeja pse disa nga gjyqtarët në seancë u ankuan kolegëve të tyre se u duhej shumë kohë për të lexuar çështjet, se ata ishin nën angazhim dhe kjo ishte ajo që e bëri gjykatën të dëshpëruar.

Nga ana tjetër, janë përgjigjur se ata janë angazhuar në një numër çështjesh dhe se detyrimet e tyre dërrmuese nuk mund të arrihen askund, duke përkeqësuar kështu cilësinë e vendimeve dhe duke i marrë ato brenda një kohe të arsyeshme, duke rrezikuar sundimin e ligjit.

Duke pasur parasysh pikëpamje të tilla të gjykatësve suprem ndaj Vangelovskit, nuk ka gjasa që ai të mund të mbrohet kundër vendimit të Këshillit Gjyqësor për pezullimin e tij nga Supremja. Megjithëse ankesa e tij kundër Këshillit Gjyqësor do të vendoset nga një kolegium në Gjykatën Supreme, e cila gjithashtu përfshinë delegatë nga gjykatat e apelit këto fakte nuk përputhen me çështjet e vjetërsimit dhe fshehjes.

Marketing 2/1

Marketing 2/2

Marketing 2/1

Marketing 2/2

T E

Lajmet e fundit

Loading...