Agjencia Zhurnal.mk
Shqipëri

Sot mblidhet Kuvendi, zbardhet rendi i ditës

Kuvendi mblidhet sot në orën 10:00, ku do të diskutohen disa çështje.

Mes tyre janë projektligji “Për ratifikimin e traktatit të ekstradimit ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës” dhe projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2018, për projektin “Programi për menaxhim të qëndrueshëm dhe miqësor me klimën në sektorin e mbetjeve (DKTI)”; 

Rendi i ditës i seancës plenare:

1. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 07.05.2021.

2. Njoftime.

3. Raport i veprimtarise se Autoritetit te Konkurrences per vitit 2020.

4. Raport i veprimtarise vjetore te Agjencise se Sigurimit te Depozitave per vitin 2020.

5. Projektligj “Per nje ndryshim ne ligjin nr. 48/2014, “Per pagesat e vonuara ne detyrimet kontraktore dhe tregtare”.

6. Projektligj “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 10.304, date 15.07.2010 “Per sektorin minerar ne Republiken e Shqiperise” te ndryshuar””.

7. Projektligj “Per aderimin e Republikes se Shqiperise ne protokollin e vitit 1988 ne lidhje me konventen nderkombetare per sigurine e jetes ne det, 1974”.

8. Projektligj “Per ratifikimin e traktatit te ekstradimit ndermjet qeverise se Republikes se Shqiperise dhe qeverise se Shteteve te Bashkuara te Amerikes”.

9. Projektligj “Per ratifikimin e marreveshjes, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe qeverise se Republikes Federale te Gjermanise, per bashkepunim financiar 2018, per projektin “Prograrni per menaxhim te qendrueshem dhe miqesor me klimen ne sektorin e mbetjeve (DKTI)”.

10. Projektligj “Per ratifikimin e marreveshjes, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe qeverise se Republikes Federale te Gjermanise, per bashkepunim financiar 2019, per projektin “Rehabilitimi i hidrocentralit te Fierzes (DKTI)”.

11. Projektligj “Per ratifikimin e marreveshjes, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe qeverise se Republikes Federale te Gjermanise, per bashkepunim financiar 2018, per projektin “Programi i investimeve per zhvillim te integruar rajonal”.

12. Projektvendim “Per shqyrtimin me procedure te pershpejtuar te projektligjit “Per nJe ndryshim ne ligjin nr. 10.081 , date 23.02.2009 “Per licencat, autorizimet dhe lejet ne Republiken e Shqiperise” te ndryshuar’”‘.

13. Diskutime per <;eshtje jashte rendit te dites (60′). III. Ngarkohet Sekretari i Pergjithshem per marrjen e masave mbrojtese te nevojshme per parandalimin e perhapjes se infeksionit te shkaktuar nga COVID-19 ne seance plenare.

Postime të ngjashme

Rama poston videon e veçantë nga karnavalet e Korçës

Bekim Laçi

Shembja e Teatrit, nis seanca e tretë në “Kushtetuese”

Bekim Laçi

Ndërtimet e paligjshme në bregdet/ Disa të arrestuar dhe të shpallur në kërkim në Himarë

Bekim Laçi

Eksportet drejt Maqedonisë së Veriut, rritje me mbi 700 milionë lekë

Bekim Laçi

Vaksinimi, 42,781 vaksinime deri tani për arsimtarët, mbi 25 mijë me dy doza

Bekim Laçi

Një i vdekur dhe 8 raste të reja me COVID-19 në Shqipëri

Dafina Vidishiqi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akcepto Më tepër...